Video: Celica Supra MKI


1979 Toyota Celica Supra. MA46, 2.6 liter.

Bilen ble hentet i Sandnessjøen i Nordland, og kjørt de nesten 500 km hjem.
Da ente vi opp med nesten 1000 km i løpet av en dag.

Bilen trenger noe restaurering, men kan abselutt bli reddet.

Det har vært minst 4 slike biler importert til Norge. 2 stk fra Japan og 2 stk fra USA. Det går også rykter om at det har vært ennå en bil, men det er ikke helt bekreftet. En av bilene fra Japan, er vist solgt til Sverige?!

Jeg kommer tilbake med mer stoff om bilen. Tenkte bare å legge ut denne smakebiten, fra da vi hentet den.

——————————————————————————

1979 Toyota Celica Supra. MA46, 2.6 liter.

The car was retrieved in Sandnessjøen in Nordland, and run the almost 500 km away.
When we ente up with almost 1000 km in one day.

The car needs some restoration, but can abselutt be rescued.

There have been at least four such cars imported to Norway. 2 pieces from Japan and 2 from the US. There are also rumors that there has been yet a car, but it is not completely confirmed. One of the cars from Japan are shown sold to Sweden ?!

I’ll be back with more useful information about your car. Just thought posting this one taste, from when we brought it

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Email
Print